Om Sundmed

Om Sundmed

Sundmed är ett svenskt företag med många års erfarenhet inom sjuk- och hälsovård och medicinteknisk utrustning. Vi arbetar huvudsakligen med försäljning och marknadsföring av olika produkter för vården samt för eget bruk i hemmet. Flertalet av dessa är produkter som mäter hälsans status och verkar hälsofrämjande i ett förebyggande syfte.

Sundmed är businesspartner och återförsäljare av Omron Healthcares produkter på den svenska marknaden. Omron Healthcare är ett japanskt företag, världsledande på blodtrycksmätare, och med en stor produktportfölj. Omron Healthcare tillverkar utöver blodtrycksmätare bland annat febertermometrar, analysvågar, nebulisatorer, TENS samt olika typer av aktivitetsmätare och kaloriscanners.