Produkter till sjukvården

Produkter till sjukvården

Vi har, tillsammans med Omron och våra experter, tagit fram ett antal produkter speciellt för den svenska sjukvården med fokus på området blodtryck.